Vi kan mer än vi tror - oftast behöver vi bara få syn på möjligheten

När tanke och beslutsmönster fastnar behövs externt stöd för att få igång dialog och samförstånd. Förbättrad kommunikation leder till att stärka delaktighet, genom ökat fokus på vad som är centralt och ändamålsenligt i en verksamhet. Arbetsgrupper kan behöva stöd genom processledning, för att snabbare hitta sitt syfte och att vara ändamålsenliga.

Många konflikter kan lösas med en extern handledare, så att parterna kan samtala och föra en dialog. Handledning kan frigöra insikter och öka förståelse i aktuell konflikt eller aktuella problem.