Kompetens kan vara yrkesmässig kunskap, det kan också vara att bli accepterad. Personlig kompetens kan vara att hitta mening i livet.

För beslutsfattare erbjuder vi kompetensutveckling i vad som påverkar den egna och medarbetarnas motivation. Dessa insikter leder till att fungera bättre som arbetsgrupp och att du som beslutsfattare bättre kan använda medarbetarnas yrkesmässiga kompetens och personliga förmågor.

 


Seminarium: om inre motivation och att skapa delaktighet

Seminariet belyser de aspekter som finns i att motivera som kan vara fällor för det egna syftet. Olika motivationstilar har sina gränser och givna möjligheter. Seminariet kan ges som frukostseminarium eller som del i annan vidareutbildning i er verksamhet.

Workshops:
Fördjupa förståelsen för och utveckla motivationstrategier under ett halv- eller heldagsdags workshop, där vi fördjupar oss i inre motivation, delaktighet och bra metoder för att sätta mål. Seminarier varvas med praktiska övningar för att tillämpa kunskaperna.

MotivationsCoach:
För dig som vill ha mer individuellt stöd erbjuder vi coaching i att utveckla motivationstrategier. Deltagarna får en personlig analys av den egna motivationstilen och vad det innebär för den arbetssituation som råder. Coaching är till för att ge stöd till beslutsfattare på alla nivåer, så att de utvecklar sitt sätt att vara chef och ledare med att bli bättre på att stödja medarbetarns behov av stöd och kompetens.