Kontaktinformation:
tel: 0705 43 74 99 epost: tommy@utvecklingspart.se

Mitt namn är Tommy Edlund och jag är beteendevetare, med masterexamen i psykologi från Stockholms Universitet 2005.

Mina intresseområden som beteendevetare är inre motivation, social kognition, makt och sociala grupperingar. Ett för mig intressant område är också att förstå hur människor som mår bra fungerar. Detta kan vara till stor hjälp när man söker lösningar på problem. Min bakgrund är rik på olika miljöer, tankebanor och verksamheter.

Mitt intresse för personlig utveckling och min erfarenhet från olika verksamheter har resulterat i ett beteendevetenskapligt perspektiv på yrkeslivet. Vi behöver ta hand om vår motivation och på ett realistiskt sätt hantera förändringar i den dagliga verksamheten, oavsett vilket arbete eller tjänst vi utför. Personlig utveckling har vi nära oss i all daglig aktivitet. Att kunna hantera motivation och förändringar är två bra redskap för att aktivt ta kontroll över de egna möjligheterna - och utveckla dem!

 

Vision
Min vision är att bidra med kunskap och stöd i arbetslivet. Medarbetare borde ha möjligheten till personlig utveckling genom sina arbetsuppgifter och samtidigt följa med i samhällsutvecklingen.

Mål
Mitt mål är att ha en kunskapsbank för att förstå och hantera motivation på rätt sätt. De instrument som erbjuds ska också kunna anpassas till lokala förhållanden. Instrument och processer ska baseras på aktuella och etablerade rön inom arbestlivsforskning, samt anpassas till yrkesmässig erfarenhet.