Meningsfulla arbetsuppgifter inspirerar intresse och utvecklar förmåga

Medarbetare i ett arbetsklimat som upplevs meningsfullt utvecklar värderingar och normer som bär ett engagemang för verksamhetens mål och vision. Ditt sätt att motivera medarbetare har stor betydelse för rätt arbetsklimat.


Motiverade medarbetare är grunden för långsiktiga resultat

Medarbetare som är motiverade i sina uppgifter blir långsiktigt en stabil resurs i organisationen. Att vara motiverad leder till att känna inspiration och intresse. Motivation är grunden för delaktighet och för långsiktig lönsamhet. Se seminarier och workshops om delaktighet och ledarskap under verktyg.


Mål ska vara meningsfulla och visionen ska ge inspiration

I frågor där det behövs stöd för att göra mål tydliga och stärka visionen hos medarbetare är en kartläggning av den psykosocial miljön en stor hjälp i att formulera mål och att utveckla verksamheten.Arbetstrivsel och god arbetsmiljö är viktiga för att behålla personal

För det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) kartlägger vi den rådande situationen med hinder och risker i den psykosociala arbetsmiljön och ger förslag på förbättringar.